Vidjeti da je pupavac uginuo u snu ukazuje na to da je sanjar umoran zbog svog dugog poslovnog života. To također ukazuje da će sanjar počiniti veliki grijeh. Danas se tumači da će nakon svojih grijeha podržati ljude u nevolji i tako ih se riješiti grijeha.