Bladene til den sirkulerende sirkulasjonen slites over tid og blir ute av stand til å skape motstand mot vann og lede vannet. Denne situasjonen fører til at vannet i motoren varmes opp kontinuerlig og at vannet i radiatoren kjøles ned kontinuerlig, det vil si at motortemperaturen ikke kan nå en balanse. Denne situasjonen fører til overoppheting.