Drivstoffkapasitet 72 lt. Byforbruk (100 km) 4,5 lt.