20 %: betyr en femtedel av et tall. 20 % av et tall er en femtedel av det tallet.