Du kan gjøre lignende beregninger med dette alternativet. Når du gir 25 prosent rabatt på et produkt du selger for 100 TL, er den nye prisen 75 TL. Du kan gjøre lignende beregninger med dette alternativet. Økningen er 25 prosent når lønnen til den ansatte som mottar en lønn på 800 TL er 1000 TL.