2 Min Read

20%: oznacza jedną piątą liczby. 20% liczby to jedna piąta tej liczb…

2 Min Read

Za pomocą tej opcji można wykonać podobne obliczenia. Gdy udzielasz 25-proc…