Mơ thấy một con vẹt đuôi dài đã chết trong giấc mơ cho thấy người nằm mơ đang mệt mỏi vì cuộc sống kinh doanh lâu dài của mình. Nó cũng chỉ ra rằng người mơ sẽ phạm một tội lỗi lớn. Ngày nay, người ta giải thích rằng sau khi phạm tội, họ sẽ hỗ trợ những người gặp khó khăn, do đó thoát khỏi tội lỗi của họ.